سنسور التراسونیک مدل UGT204

UGT204
محدوده تشخیص بسیار زیاد
تنظیم بصری محدوده تشخیص از طریق دکمه ی فشار یا IO-Link
LED روشن برای نشان دادن وضعیت سوئیچینگ و اکو
با خروجی سوئیچینگ برنامه ریزی شده و خروجی آنالوگ
تشخیص بدون تماس مستقل از رنگ، شفافیت و ویژگی های سطح جسم


سنسور التراسونیک مدل UGT207
محدوده تشخیص بسیار زیاد
تنظیم بصری محدوده تشخیص از طریق دکمه ی فشار یا IO-Link
LED روشن برای نشان دادن وضعیت سوئیچینگ و اکو
با خروجی سوئیچینگ برنامه ریزی شده و خروجی آنالوگ
تشخیص بدون تماس مستقل از رنگ، شفافیت و ویژگی های سطح جسم

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در سنسور مارکت ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود :لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد
با مشاورین ما تبادل نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت
های رقابتی ما نیز مطلع شوید.