ویبره مدل VKV021

نظارت دائمی دائمی بر روی ارتعاش کلی به DIN ISO 10816
خروجی سوئیچینگ با نقطه سوئیچ قابل تنظیم و تاخیر پاسخ
تنظیم ساده نقطه تغییر با استفاده از دو حلقه تنظیم اجازه می دهد خواندن مطلوب
خروجی آنالوگ برای سرعت ارتعاش
چراغ های واضح روشن برای نشان دادن وضعیت سوئیچینگ و عملیات

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در سنسور مارکت ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود :لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد
با مشاورین ما تبادل نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت
های رقابتی ما نیز مطلع شوید.